Korzystamy z cichych generatorów tlenu, nie wysokociśnieniowych butli z tlenem, więc nasz produkt jest całkowicie bezpieczny, ponieważ tlenu nie jest nigdzie magazynowany. Mamy do dyspozycji informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniem, które mogą być przesłane bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo imprezy. Nasze urządzenie zostało zatwierdzone i używane w różnych miejscach w całej Europe.