Skąd bierze się tlen?

Tlen w Oxygenbarze pochodzi z całkowicie samowystarczalny urządzeń zwanych koncentratorami tlenu (nie medyczne). Te niemedyczne koncentratory wykorzystują technologię o nazwie PSA - absorpcja zmiennego ciśnienia (Pressure Swing Adsorption) technologia opracowana przez NASA, która filtruje z powietrza atmosferycznego azot, argon i inne gazy śladowe. Technologia ta zapewnia odbiorcy odrębne cząsteczki tlenu o 92% czystości, azot i inne gazy są uwalniane z powrotem do atmosfery. Wystarczy tylko raz kupić sprzęt do baru tlenowego a tlenu nie trzeba już nigdy kupować!